Tule vapaaehtoiseksi

Vapaaehtoiset ovat järjestömme sydän! Tule mukaan mielekkääseen ja innostavaan toimintaan lasten ja nuorten pariin. Voit toimia eri tavoin nuoren ohjaajana. Tarvitsemme juuri sinua!


Mikä voisi olla sinun roolisi?

Kerhonohjaajat

Tavoitteena on, että kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset ohjaajat. Kerhonohjaajana voi toimia 14–18-vuotias nuori ja/tai aikuinen. Ohjaajat vastaavat kerhokertojen suunnittelusta ja toteutuksesta. 4H:ssa 4H-toiminnan lisääminen taajamissa ja kaupungeissa voi käytännössä perustua vain vapaaehtoisiin. Suositellaan, että nuoret toimivat apuohjaajina aikuisen ohjaajan kanssa tai ohjaavat kerhoa pareina. Kerhonohjaajat toimivat tehtävässä yleensä vähintään yhden lukukauden. Kerhojen ohjaustehtäviin toivotaan myös aikuisia vapaaehtoisia.

Työelämäkurssien ohjaajat

Työelämäkurssien vapaaehtoisina ohjaajina toimivat eri alojen ammattilaiset. Ohjaajan tehtävänä on perehdyttää nuoria kurssin aiheen mukaisiin käytännön työtehtäviin. Ohjaajan ammatillinen osaaminen voi liittyä mm. seuraaviin aloihin: Lastenhoito, Koiranhoito, Kotityöt, Pihatyöt ja Metsätyöt. Ohjaus voi olla yhden kurssikerran (4 t) mittainen.

Yritysohjaajat

Jokaisella 4H-yrityksellä on yritysohjaaja. Yritysohjaaja voi olla kuka tahansa aikuinen, jolla on kiinnostusta toimia tehtävässä. Ohjaajan tehtävänä on olla nuoren tukena ja apuna yritystoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Yritysohjaaja ei ole juridisesti vastuussa nuoren harjoittamasta yritystoiminnasta. Yritysohjaaja sitoutuu tukemaan nuorta niin kauan kuin 4H-yritys on toiminnassa.

Vaihtoperheet

4H-vaihtarit asuvat Suomessa oleskelunsa ajan vaihtoperheissä. Vaihtoperheen tehtävänä on tarjota Suomeen saapuvalle vaihtarille koti noin 2-4 viikoksi. Vaihtoperheeksi soveltuu avoin ja kielitaitoinen, muiden maiden kulttuureista kiinnostunut perhe.

Leirien, retkien ja kurssien järjestäjät ja ohjaajat

Leirien, retkien ja kurssien järjestäminen sekä ohjaaminen tarjoavat tehtäviä nuorten ohjaamisesta kiinnostuneilla aikuisille, opiskelijoille ja harjoittelupaikkaa tarvitseville. Monet tehtävistä ovat kertaluonteisia ja soveltuvat hyvin henkilöille, joita kiinnostaa lyhytkestoinen sitoutuminen. Kysy lisää paikallisesta 4H-yhdistyksestä.

Hallituksen jäsenet

Hallitusten jäseniltä edellytetään pitkäjänteistä sitoutumista ja kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan. Tehtävissä painottuvat yhdistyksen toiminnan suunnittelu, talous, hallinto, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö. Hallitus kokoontuu 4–8 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: 

0443307955

annareetta.kangas@4h.fi