Toiminta

Muhoksen 4H-yhdistys toimii Muhoksen kunnan alueella. Järjestämme alakoululaisille monenlaisia kerhoja, kurssejaleirejä ja retkiä. Järjestämme myös retkiä ja tapahtumia yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Nuorille tarjoamme mahdollisuuden työllistyä kerhonohjaajana, työpalvelun kautta tai 4H-yrittäjänä. Monelle nuorelle 4H onkin ensimmäinen linkki työelämään. Järjestämme nuorille edellämainittuihin teemoihin liittyviä kursseja.

Toimintaamme osallistuu vuosittain yli 600 lasta ja nuorta sekä joukko vapaaehtoisia aikuisia. Valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneita nuorisojäseniä on noin 450.


 

Mikä 4H on?

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuorten osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat Head, Hands, Heart ja Health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

4H:n kerhotoiminnan maskotti on Topi-nalle, jonka nimi on johdettu lauseesta Tekemällä Oppii Parhaiten.